söndag 21 november 2010

Utvärdering av ljustemat!

 Här kommer en sammanfattning om vad klass 5a tyckte om Ljustemat.

Vad har vi arbetat med?
* Skrivit dikter.
* Gjort personliga ljus av papper.
* Skrivit texter om vad ljus är.
* Vi har frågat våra föräldrar om vad ljus är för dem..
* Skrivit fakta texter om ljus.
* Gjort ljus i träslöjden.
* Arbetat med elektricitet i No

Vad har varit bra med ljustema arbete?
* Att både få rita och skriva texter om ljus.
* Det var roligt att skriva dikter för det har vi inte gjort innan.
* Det var roligt och lärrorikt att få skriva sin faktatext hemma och inte bara arbeta i skolan.
* Bra att fråga våra föräldrar.
* Roligt att bilderna och texterna skulle visas på taket.
* Det har varit kul att lägga ut texterna på bloggen.
* Det var kul att vi fick söka fakta på datorn det lärde man sig mycket av.

Vad har varit mindre bra?
* Att vi inte riktigt hann färdigt alla uppgifter för att vi fick för lite tid.
* Våra bilder kom aldrig upp på taket eftersom den ena projektorn inte fungerade.
* Det var synd att alla barnen inte fick åka med polisenscyklar på ljustemakvällen.
* Det var tråkigt att skriva  texter om ljus.

Vad skulle vi gjort annorlunda ?
* Lärt oss mer fakta.
* Vi borde ha ansträngt oss mer.
* Vi behöver mer tid.
* Det hade varit roligt att få skriva fler dikter.

Vad tyckte klassen om Ljustemakvällen?
* Roligt att stå i kassan och sälja kakor och kaffe.
* En spännande kväll.
* Gott med blåbärssoppa och bulle.
* Bra
* Roligt att elever fick lov att prata på scenen och inte bara vuxna.
* Roligt att se vad de andra klasserna hade arbetat med.

                                                            

fredag 12 november 2010

Drömmarnashus!

Nu är det fredag igen och ännu en skolvecka är slut. Dagarna bara springer iväg. Somvanligt när det är fredag har vi haft besök av Figge och Lisa från Drömmarnashus. Idag började vi med en namnlek och en tvärtomlek. När Lisa sa att vi skulle sitta skulle vi stå, när hon sa att vi skulle springa skulle vi gå långsamt osv. Vi lekte även en lek som gick ut på att en grupp gick ut från klassrummet när dem kom in igen skulle dem säga till dem tre andra grupper tex  snart kommer han. Lisa hade berättat för de 3 andra grupperna hur de de skulle bemöta det gruppen utifrån sa. En grupp skulle bli rädda, en grupp behandlade dem som stjärnor och en annan grupp ignorerade det dem sa. Vi fick verkligen känna på hur det känns att bli bemött på många olika sätt.

Efter detta fick vi rita vars en bild från det som vi skrev vid förra tillfället med Figge och Lisa alltså en bild från vad som händer med flickan i klassrummet. Alla elever fick sedan visa bilderna för varandra och förklara vad dem ritat. Sedan fick vi i grupper skriva hur flickan i klassrummet skulle hantera det hemska som hon ser och känner i klassrummet. Det var 4 bra historier och alla var överens om att hon var tvungen att ta tag i det som hon är rädd för och möta det

Vi ser framemot nästa fredag då vi ska fortsätta med vår historia. Undra var detta ska sluta?

Klassen fick mycket beröm av Lisa och Figge för sitt engagemang, intresse och förmåga att lyssna.

                                                           Trevlig helg önskar klass 5a!

onsdag 10 november 2010

Argumentation / att argumentera. Uppgift 2.

Rubrik: ”För eller emot betyg i skolan” Ni ska övertyga politiker, de som bestämmer.

1. Ni ska jobba två och två.
2. Ni ska skriva en argumenterande text tillsammans som ska vara löpande, inte i punkter.
3. Ni ska skriva och berätta vad ni tycker och varför ni tycker som ni gör = ni ska argumentera för era åsikter.
4. Ni kan ha samma åsikter eller ni kan ha olika åsikter. Ni måste inte tycka likadant.
5. Redovisning:
Ni ska ha en diskussion mellan er båda där ni framför era åsikter och era argument.
Varje grupp får max tre minuter.
Er redovisning spelas in och läggs ut på bloggen.