onsdag 10 november 2010

Argumentation / att argumentera. Uppgift 2.

Rubrik: ”För eller emot betyg i skolan” Ni ska övertyga politiker, de som bestämmer.

1. Ni ska jobba två och två.
2. Ni ska skriva en argumenterande text tillsammans som ska vara löpande, inte i punkter.
3. Ni ska skriva och berätta vad ni tycker och varför ni tycker som ni gör = ni ska argumentera för era åsikter.
4. Ni kan ha samma åsikter eller ni kan ha olika åsikter. Ni måste inte tycka likadant.
5. Redovisning:
Ni ska ha en diskussion mellan er båda där ni framför era åsikter och era argument.
Varje grupp får max tre minuter.
Er redovisning spelas in och läggs ut på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar