onsdag 6 oktober 2010

Uppgift 2, Osama

Argument för att ta egen mat till skollunch varje dag
    1.För att en del elever tycker inte att maten i skolan är god.
2. Det är inte så mycket fett i maten som man har med sig som det är i skollunchen.
3. För att skolan ska slippa betala pengar för skollunchen.
     4. Det finns elever i skolan som är allergisk mot maten i skolan.
     5. Många tycker om kött men i skolan finns det inte halal kött
        och den vegetariska maten i skolan  inte alltid är  god.  
    
 Argument för att inte ta med sig mat till skolan                             

     1. Det finns familjer som har många barn och de har inte pengar att köpa
    mat till alla barnen.
      2. Mamman blir trött av att laga matsäck till barnen. 
     3. Många familjer har många barn och mamman orkar inte laga mat till alla.
4. Om någon försover sig och orkar inte göra mat, då får dem aldrig äta i skolan.
5. Några elever säger att maten i skolan är god men inte hemma.







    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar